Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 2,5 t = stavebný odpad čistý 2 m3 120,00 € 144,00 € 20,00 € + DPH
Objemový odpad do 2,5 t = objemový odpad 8 m3 190,00 € 228,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 8 m3 120,00 € 144,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 2,5 t = Drevo stavebné 8 m3 120,00 € 144,00 € 15,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý
120 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad ::
8 m3 do 2,5 t objemový odpad
190 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
120 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné
120 € + DPH ( 15 € + DPH/ tona naviac )

 

Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 6 t = stavebný odpad čistý 7 m3 150,00 € 180,00 € 20,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý do 5 t = stavebný odpad čistý 5 m3 130,00 € 156,00 € 20,00 € + DPH
Objemový odpad do 4 t = objemový odpad 7 m3 290,00 € 348,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 3 t = objemový odpad 5 m3 230,00 € 276,00 € 70,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 4 t = zmiešaný odpad 5 m3 290,00 € 348,00 € 70,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 5 t = zmiešaný odpad 7 m3 380,00 € 456,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 7 - 8 m3 120,00 € 144,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 4 t = Drevo stavebné 7 - 8 m3 120,00 € 144,00 € 15,00 € + DPH
Zemina výkopová do 6 t = zemina výkopová 5 m3 130 ,00 € 156,00 € 20,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
7 m3 do 6 t stavebný odpad čistý
150 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 5 t stavebný odpad čistý
130 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad :
7 m3 do 4 t objemový odpad
290 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 3 t objemový odpad
230 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Zmiešaný odpad :
5 m3 do 4 t zmiešaný odpad
290 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
7 m3 do 5 t zmiešaný odpad
380 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
7 – 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
120 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
7 – 8 m3 do 4 t drevo stavebné
120 € + DPH ( 15 € + DPH/ tona naviac )
Zemina výkopová:
5 m3 do 6 t zemina výkopová
130 € + DPH ( 20 € + DPH/ tona naviac )

 

Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Bio odpad – zelený odpad do 4 t = bio odpad – zelený odpad 13 m3 220,00 € 264,00 € 35,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 5 t = bio odpad – zelený odpad 26 m3 230,00 € 276,00 € 35,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 6 t = bio odpad – zelený odpad 30 m3 270,00 € 324,00 € 35,00 € + DPH
Drevo stavebné do 4 t = Drevo stavebné 13 m3 170,00 € 204,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 5 t = Drevo stavebné 26 m3 190,00 € 228,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 6 t = Drevo stavebné 30 m3 210,00 € 252,00 € 30,00 € + DPH
Objemový odpad do 4 t = objemový odpad 13 m3 310,00 € 372,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 5 t = objemový odpad 26 m3 390,00 € 468,00 € 70,00 € + DPH
Objemový odpad do 6 t = objemový odpad 30 m3 470,00 € 564,00 € 70,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad:
13 m3 do 4 t bio odpad – zelený odpad
220 € + DPH ( 35 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t bio odpad – zelený odpad
230 € + DPH (35 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t bio odpad – zelený odpad
270 € + DPH (35 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
13 m3 do 4 t drevo stavebné
170 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t drevo stavebné
190 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t drevo stavebné
210 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad:
13 m3 do 4 t objemový odpad
310 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 5 t objemový odpad
390 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 6 t objemový odpad
470 € + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať