Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 2,5 t = stavebný odpad čistý 2 m3 100,00 € 120,00 € 16,00 € + DPH
Objemový odpad do 2,5 t = objemový odpad 8 m3 150,00 € 180,00 € 50,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 8 m3 90,00 € 108,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 2,5 t = Drevo stavebné 8 m3 90,00 € 108,00 € 10,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý
100 € + DPH ( 16 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad ::
8 m3 do 2,5 t objemový odpad
150 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
90 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné
90 € + DPH ( 10 € + DPH/ tona naviac )

 

Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Stavebný odpad – čistý do 6 t = stavebný odpad čistý 7 m3 140,00 € 168,00 € 16,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý do 5 t = stavebný odpad čistý 5 m3 120,00 € 144,00 € 16,00 € + DPH
Objemový odpad do 4 t = objemový odpad 7 m3 200,00 € 240,00 € 50,00 € + DPH
Objemový odpad do 3 t = objemový odpad 5 m3 150,00 € 180,00 € 50,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 4 t = zmiešaný odpad 5 m3 200,00 € 240,00 € 50,00 € + DPH
Zmiešaný odpad do 5 t = zmiešaný odpad 7 m3 250,00 € 300,00 € 50,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 2,5 t = bio odpad – zelený odpad 7 - 8 m3 90,00 € 108,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 4 t = Drevo stavebné 7 - 8 m3 100,00 € 120,00 € 10,00 € + DPH
Zemina výkopová do 6 t = zemina výkopová 5 m3 100 ,00 € 120,00 € 15,00 € + DPH
Stavebný odpad – čistý:
7 m3 do 6 t stavebný odpad čistý
140 € + DPH ( 16 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 5 t stavebný odpad čistý
120 € + DPH ( 16 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad :
7 m3 do 4 t objemový odpad
200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
5 m3 do 3 t objemový odpad
150 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
Zmiešaný odpad :
5 m3 do 4 t zmiešaný odpad
200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
7 m3 do 5 t zmiešaný odpad
250 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
Bio odpad – zelený odpad:
7 – 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad
90 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
7 – 8 m3 do 4 t drevo stavebné
100 € + DPH ( 10 € + DPH/ tona naviac )
Zemina výkopová:
5 m3 do 6 t zemina výkopová
100 € + DPH ( 15 € + DPH/ tona naviac )

 

Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

 

Druh
odpadu
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
Bio odpad – zelený odpad do 5 t = bio odpad – zelený odpad 13 m3 190,00 € 228,00 € 30,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 6 t = bio odpad – zelený odpad 26 m3 210,00 € 252,00 € 30,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad do 7 t = bio odpad – zelený odpad 30 m3 240,00 € 288,00 € 30,00 € + DPH
Drevo stavebné do 5 t = Drevo stavebné 13 m3 150,00 € 180,00 € 10,00 € + DPH
Drevo stavebné do 6 t = Drevo stavebné 26 m3 170,00 € 204,00 € 10,00 € + DPH
Drevo stavebné do 7 t = Drevo stavebné 30 m3 190,00 € 228,00 € 10,00 € + DPH
Objemový odpad do 5 t = objemový odpad 13 m3 260,00 € 312,00 € 50,00 € + DPH
Objemový odpad do 6 t = objemový odpad 26 m3 300,00 € 360,00 € 50,00 € + DPH
Objemový odpad do 7 t = objemový odpad 30 m3 350,00 € 420,00 € 50,00 € + DPH
Bio odpad – zelený odpad:
13 m3 do 5 t bio odpad – zelený odpad
190 € + DPH ( 30 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 6 t bio odpad – zelený odpad
210 € + DPH (30 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 7 t bio odpad – zelený odpad
240 € + DPH (30 € + DPH/ tona naviac )
Drevo stavebné:
13 m3 do 5 t drevo stavebné
150 € + DPH ( 10 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 6 t drevo stavebné
170 € + DPH ( 10 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 7 t drevo stavebné
190 € + DPH ( 10 € + DPH/ tona naviac )
Objemový odpad:
13 m3 do 5 t objemový odpad
260 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
26 m3 do 6 t objemový odpad
300 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
30 m3 do 7 t objemový odpad
350 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať