Druh
vozidla
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
mitsubishi kontajner do 2,5 t = čistý stavebný odpad 2 m3 120,00 € 144,00 € 20,00 €
mitsubishi kontajner do 2,5 t = zmiešaný stavebný odpad 2 - 8 m3 190,00 € 228,00 € 70,00 €
korytkový kontajner (reťazový) do 4 t = zmiešaný stavebný odpad 5 - 7 m3 290,00 € 348,00 € 70,00 €
korytkový kontajner (reťazový) do 6 t = čistý stavebný odpad 5 - 7 m3 150,00 € 180,00 €

 

20,00 €
veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 6 t = objemový odpad 10 - 30 m3 470,00 € 564,00 € 70,00 €

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať