Druh
vozidla
Hmotnosť
v tonách
Kontajner
v m3
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Každá
t navyše
mitsubishi kontajner do 2,5 t = čistý stavebný odpad 2 m3 100,00 € 120,00 € 16,00 € + DPH
mitsubishi kontajner do 2,5 t = zmiešaný stavebný odpad 2 - 8 m3 150,00 € 180,00 € 40,00 € + DPH
korytkový kontajner (reťazový) do 5 t = zmiešaný stavebný odpad 5 - 7 m3 200,00 € 240,00 € 40,00 € + DPH
korytkový kontajner (reťazový) do 6 t = čistý stavebný odpad 5 - 7 m3 150,00 € 180,00 €

 

16,00 € + DPH
veľkokapacitný kontajner (hákový naťahovací) do 7 t = objemový odpad 10 - 30 m3 300,00 € 360,00 € 40,00 € + DPH

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať