Na prevádzke PEZINOK budú od 17.2.2024 až do odvolania zatvorené všetky soboty.

Firma P+K s.r.o. poskytuje svoje služby v oblasti búrania stavieb, domov a budov. Búracie práce vykonávame nielen v blízkom okolí mesta Bratislava, ale dokážeme Vám poskytnúť naše služby po celom Slovensku.

Našou špecializáciou je búranie budov, demolačné a búracie práce na stavbách. Demolačné a búracie práce vykonávame pomocou nášho strojového parku, na jemné detaily a na dopracovanie detailov používame búracie kladivá.

Pri búraní, búracích a demolačných prácach poskytujeme kompletný servis, kde nehrá úlohu stav budovy alebo domu pri demolácii a búracích prácach.


Zemné-výkopové-búracie-práce s traktorbágrom

Búranie budov, domov, demolácia stavieb
 

Pri búracích prácach dbáme na niekoľko aspektov, ktoré zaručujú kvalitné prevedenie demolačných prác a búrania. Našou prioritou je bezpečnosť búracích a demolačných prác s dôrazom na statické vlastnosti budov pri čiastočných demolačných prácach.
Pri búraní a demolačných prácach používame svoju techniku a strojový park, vrátane jemných prác s búracím kladivom.
 

Búranie a demolácia -  likvidácia odpadu po búracích a demolačných prácach
 

Cieľom pri búraní budov a domov je vytvoriť "čistú plochu" s odvezením stavebného odpadu a jeho ekologická likvidácia a uskladnenie na skládkach.
Demolačné a búracie práce vykonávame v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorá kategorizuje skupiny odpadov a je určená Katalógom odpadov.

Cenník búracích prác

Cena sa spracúva na základe osobnej obhliadky a doloženej dokumentácie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať