Na prevádzke PEZINOK budú od 17.2.2024 až do odvolania zatvorené všetky soboty.

Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad — čistý: kat.číslo - 17 01 07

- 2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý .... 150 €+ DPH( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat.číslo - 17 09 04

- 2 m3 do 1,5 t zmiešaný stavebný odpad .... 250 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )
- 8 m3 do 1,5 t zmiešaný stavebný odpad .... 270 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad: kat.číslo - 20 03 07

- 8 m3 do 1,5 t stavebný objemový odpad .... 360 € + DPH ( 120€ + DPH/ tona naviac )

Bio odpad — zelený odpad: kat.číslo - 20 02 01

- 8 m3 do 2,5 t bio odpad — zelený odpad .... 240€ + DPH ( 70 € + DPH/ tona naviac )

Drevo: kat.číslo — Obaly z dreva 15 01 03 Stavebné drevo 17 02 01

- 8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné ......................180 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ): kat.číslo— 17 03 01

- 2 m3 do 2,5 t bitúmenove zmesi .... 250 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad — čistý: kat. číslo — 17 01 07

- 5 m3 do 7 t stavebný odpad čistý .... 230 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 9 t stavebný odpad čistý .... 260 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný_ stavebný odpad: kat. číslo 17 09 04

- 5 m3 do 3 t zmiešaný stavebný odpad .... 360 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 4 t zmiešaný stavebný odpad .... 440 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad: kat. číslo — 20 03 07

- 5 m3 do 3 t objemový odpad .... 420 € + DPH ( 120€ + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 4 t objemový odpad .... 520 €+ DPH( 120 € + DPH/ tona naviac )

Bio odpad — zelený odpad: kat. číslo — 20 02 01

- 7 — 8 m3 do 2,5 t bio odpad — zelený odpad .... 270 € + DPH( 70 € + DPH/tona naviac )

Drevo: kat. číslo - Obaly z dreva 15 01 03 Stavebné drevo 17 02 01

- 7 — 8 m3 do 4 t drevo stavebné .... 200 € + DPH( 50 € + DPH/tona naviac )

Zemina a kamenivo: kat. číslo —17 05 04 Výkopova zemina 17 05 06

- 5 m3 do 5 t zemina a kamenivo .... 160 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 6 t zemina a kamenivo .... 180 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ): kat. číslo- 17 03 01

- 5 m3 do 4 t bitúmenove zmesi .... 320 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 5 t bitúmenove zmesi .... 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

Bio odpad — zelený odpad: kat. číslo — 20 02 01

- 13 m3 do 4 t bio odpad — zelený odpad .... 420 € + DPH (70 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t bio odpad — zelený odpad .... 480€ + DPH (70 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6t bio odpad — zelený odpad .... 560 € + DPH (70 € + DPH/ tona naviac )

Drevo: Obaly z dreva 15 01 03 Stavebné drevo 17 02 01

- 13 m3 do 4 t drevo stavebné .... 200€ + DPH( 50€ + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t drevo stavebné .... 250 € + DPH( 50€ + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t drevo stavebné .... 300 € + DPH( 50 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat. číslo 17 09 04

- 13 m3 do 3 t zmiešaný st. odpad .... 390 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 4 t zmiešaný st. odpad .... 470 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 5 t zmiešaný st. odpad .... 560 € + DPH ( 90 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad: kat. číslo 20 03 07

- 13 m3 do 4 t objemový st. odpad .... 550 € + DPH(120€ + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t objemový st. odpad .... 660 € + DPH (120€ + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t objemový st. odpad .... 760 €+ DPH(120 € + DPH/ tona naviac )Cenník platný od 23.1.2024
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať