Mitsubishi kontajner hákový ( 2 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad – čistý : kat.číslo - 17 01 07

- 2 m3 do 2,5 t stavebný odpad čistý ............150 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat.číslo - 17 09 04

- 2 m3 do 1,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 220 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 8 m3 do 1,5 t zmiešaný stavebný odpad..... 250 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad : kat.číslo - 20 03 07

- 8 m3 do 1,5 t stavebný objemový odpad......350 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )

Bio odpad – zelený odpad: kat.číslo - 20 02 01

- 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad .......200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo: kat.číslo – Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 8 m3 do 2,5 t Drevo stavebné ...................... 180 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ): kat.číslo – 17 03 01

- 2 m3 do 2,5 t bitúmenove zmesi ....................250 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Korýtkový kontajner - reťazový ( 5 m3, 7 m3, 8 m3 )

Stavebný odpad – čistý: kat. číslo – 17 01 07

- 5 m3 do 5 t stavebný odpad čistý ................. 160 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 6 t stavebný odpad čistý ................. 180 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad : kat. číslo 17 09 04

- 5 m3 do 3 t zmiešaný stavebný odpad......... 340 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 4 t zmiešaný stavebný odpad ........ 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad : kat. číslo – 20 03 07

- 5 m3 do 3 t objemový odpad....................... 350 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 4 t objemový odpad ...................... 450 € + DPH ( 110 € + DPH/ tona naviac )

Bio odpad – zelený odpad: kat. číslo – 20 02 01

- 7 – 8 m3 do 2,5 t bio odpad – zelený odpad ..200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo : kat. číslo - Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 7 – 8 m3 do 4 t drevo stavebné ................... 200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Zemina a kamenivo: kat. číslo – 17 05 04 Výkopova zemina 17 05 06

- 5 m3 do 5 t zemina a kamenivo ....................160 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 6 t zemina a kamenivo ....................180 € + DPH ( 25 € + DPH/ tona naviac )

Asfalt čistý ( Bitumenove zmesi ) : kat. číslo – 17 03 01

- 5 m3 do 4 t bitúmenove zmesi...................... 320 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 7 m3 do 5 t bitúmenove zmesi ..................... 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )


Veľkokapacitný kontajner - hákový ( 13 m3, 26 m3, 30 m3 )

Bio odpad – zelený odpad: kat. číslo – 17 01 07

- 13 m3 do 4 t bio odpad – zelený odpad ........ 320 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t bio odpad – zelený odpad ........ 400 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t bio odpad – zelený odpad......... 480 € + DPH (50 € + DPH/ tona naviac )

Drevo : Obaly z dreva 15 01 03, Stavebné drevo 17 02 01

- 13 m3 do 4 t drevo stavebné ........................ 200 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t drevo stavebné ........................ 250 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t drevo stavebné ........................ 300 € + DPH ( 50 € + DPH/ tona naviac )

Zmiešaný stavebný odpad: kat. číslo 17 09 04

- 13 m3 do 3 t zmiešaný st. odpad ................. 340 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 4 t zmiešaný st. odpad ................. 400 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 5 t zmiešaný st. odpad ................. 480 € + DPH ( 80 € + DPH/ tona naviac )

Objemový odpad: kat. číslo 20 03 07

- 13 m3 do 4 t objemový st. odpad ................ 450 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )
- 26 m3 do 5 t objemový st. odpad ................ 560 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )
- 30 m3 do 6 t objemový st. odpad ................ 670 € + DPH (110 € + DPH/ tona naviac )



Cenník platný od 11.10.2021
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať