Na prevádzke PEZINOK budú od 17.2.2024 až do odvolania zatvorené všetky soboty.

Spoločnosť P+K s.r.o. sa zameriava na demolačné práce a demontáž budov postupnou likvidáciou. Poskytujeme kompletné služby a servis pri demolácii, demontáži budov, skladov a priemyselných stavieb.
Demolačné práce a demontáž dokážeme vykonať aj po častiach, s ohľadom na statiku budovy, na detailnejšie a presnejšie búracie práce používame búracie kladivo. Pri demolačných prácach dbáme na bezpečnosť a ekologickú likvidáciu odpadov, ktoré zabezpečuje profesionálny tím kvalifikovaných a vyškolených pracovníkov.
 

Demolačné práce a demontáž budov

  • demolačné práce a demontáž s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu,
  • vysoký stupeň bezpečnosti búracích, demolačných prác a demontáže,
  • presnosť pri demolácii, búracích prácach a demontáži,  
  • úspora nákladov pri demolačných prácach a búraní s triedením a recyklácii odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb,
  • rekultivácia stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach.


Demolačné a demontáž je v súlade s legislatívou Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a je stanovená Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., o triedení a recyklácii Katalógom odpadov.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať