Autovraky predstavujú významný environmentálny problém. Každý rok sa vyraďujú milióny starých, prípadne havarovaných automobilov.

Každý automobil je vyrobený z rôznych materiálov, ktorých zloženie môže negatívne vplývať na životné prostredie. Obzvlášť nebezpečné sú i rôzne mazivá, brzdové kvapaliny, náplne akumulátorov a iné látky, ktoré sa z autovrakov môžu dostať do životného prostredia a ohroziť kvalitu vody a zdravie človeka.

Naša spoločnosť v roku 2009 otvorila novú prevádzku na spracovanie starých vozidiel, ktorá sa nachádza v Šenkviciach a spĺňa najprísnejšie normy manipulácie s nebezpečným odpadom.

V našej prevádzke sa autovrak postupne rozoberie a jednotlivé suroviny sa rozdelia a opätovne sa využívajú. Pri rozoberaní autovraku sa odstráni motorový olej, brzdová kvapalina, akumulátor, plastové súčiastky, pneumatiky, textil, koža, farebné kovy a oceľ. Motorový olej, brzdovú kvapalinu a akumulátory bezpečne zneškodníme.

Ak vlastníte vozidlo, ktoré je nepojazdné, naša spoločnosť Vám zabezpečí odvoz vozidlom určeným na odvoz vozidiel.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať