Na prevádzke PEZINOK budú od 17.2.2024 až do odvolania zatvorené všetky soboty.

Naša firma sa zaoberá :

Demontážnymi a demolačnými prácami , výkupom železných a farebných kovov, odvozom a likvidáciou stavebných a iných odpadov. Výber firiem v ktorých sme robili demontáže:

  • VW Bratislava – demontáž energomostu v dĺžke cca 3 km táto demontáž bola prevádzaná za prevádzky.
  • Firma PGA – demontáž kotoľne a potrubných rozvodov v areály firmy Matador Bratislava
  • Xella - demontáž kovových zariadení výrobne pórobetónových tvárnic vo Vranove nad Topľou
  • Wienerberger – demontáž zariadenia výrobne tehál v Martine
  • Kappa Štúrovo – demontáž kotla, potrubných rozvodov a mazutového hospodárstva
  • Pezinské tehelne – demolácia budov v areály OSAN Pezinok
  • súkromné domy, vily – pre rôzne firmy aj fyzické osoby


a ďaľšie demontážne a demolačné práce.

Vykúpený železný šrot a farebné kovy predávame na ďalšie spracovanie železniarňam, zlievárňam a iným odberateľom nielen na Slovensku ale aj v zahraničí – týmto pomáhame životnému prostrediu.

Našu výdajňu technických plynov firiem Messer Tatragas a Probugas navštevuje veľa veľkých firiem, pretože sa snažíme vyhovieť veľkým výberom, množstvom týchto plynov a dobrou lokalitou na ich výmenu.

S našou ponukou vnútroštátnych a medzinárodných prepraváv celovozových zásielok s nosnosťou 24t a prepravou predmetov valcového tvaru muldovými návesmi 24t boli spokojné všetky firmy, pre ktoré sme prevádzali tieto dopravy.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať